مدیریت امور پردیس های استان اردبیل

ارتباط با دفتر حراست مرکزی دانشگاه فرهنگیان

 

واحد حراست دانشگاه فرهنگیان اردبیل 

 

  شماره تماس                           شماره فاکس
حراست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل              04533447004                  04533447004
حراست پردیس بنت الهدی صدر  04533235660 04533235660

 

 

دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان 

  شماره تماس  شماره نمابر 
دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان  02187751239 02188696694

 


نظرات کاربران